TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

 

La present clàusula resumeix la nostra política de protecció de dades, i si cal pot afegir alguna especificació pròpia del servei o producte del que està sol·licitant informació. Pot consultar la informació ampliada corresponent en la seua oficina o canal habitual, així com a la web de l’Entitat.

RESPONSABLE: CAIXA RURAL D’ALGEMESÍ

Qui podran veure les seves dades?
Solament el responsable, excepte si ens ha donat el seu consentiment per a la seua cessió, o aquesta vinga imposada per una norma. No es preveuen transferències de dades a tercers països. Seran també destinataris els proveïdors d’algun servei, però això es farà sempre amb contractes i garanties subjectes als models aprovats per les autoritats en matèria de protecció de dades. Les dades d’impagament de deutes, una vegada requerit el seu pagament, es cediran als fitxers de solvència següents: ASNEF, EQUIFAX i BADEXCUG.

Quins drets té?
Podrà accedir, rectificar, suprimir les seues dades, així com altres drets reconeguts per la normativa. Sempre pot sol·licitar intervenció humana en decisions automatitzades. Recorde que sempre pot oposar-se a qualsevol tractament, o revocar el consentiment atorgat sense cap perjudici per a vostè.

Per què es tracten les seues dades?
Els tractaments necessaris ho són per complir l’ordenament jurídic i els seus contractes, precontractes o sol·licituds. Els addicionals estan basats en l’interès legítim o en el seu consentiment.

Para quines finalitats?
Les dades es tractaran:
a) Necessàriament para (i) complir les normes, així com (ii) complir els seus contractes, precontractes i sol·licituds, prenent per a això decisions automatitzades o realitzant perfils o (iii) també per fer les seues dades anònimes per complir obligacions de solvència.
b) Addicionalment, i excepte que s’hi hagi oposat, també para (i) remetre-li comunicacions comercials de productes que comercialitzem similars o relacionats als contractats sense afectar a la seua expectativa de privadesa, (ii) elaborar perfils particulars per ajustar la nostra relació i ofertes amb vostè, (iii) analitzar la seua solvència amb dades internes per remetre-li comunicacions, com per exemple sobre crèdits preconcedits o finançament; (iv) actualitzar les seues dades i enriquir-les amb dades públiques amb finalitats comercials. (v) crear models de comportament a través de dades anònimes i pseudonimitzats per a finalitats comercials.
Pot gestionar les seues oposicions ara o qualsevol moment en el futur a través del seu canal habitual. També és possible que ens hagi donat el seu consentiment per a finalitats addicionals. Aquests consentiments podran revocar-se sense detriment a qualsevol moment.